Anthony de Mello

Gabriel Garcia Marquez

Müller PéterAnthony de Mello (1931-1987)


Anthony de Mello SJ az indiai Poonában dolgozott a Szadhana Pasztorális Tanácsadó Intézet igazgatójaként. A bombayi jezsuita rendtartomány tagja az angol és spanyol nyelvű területeken széles körökben ismert volt lelkigyakorlatai, műhelyei, imaszemináriumai és terápiakurzusai révén, melyeket 18 éven keresztül tartott világszerte. Bár 1987-ben hirtelen elhunyt, leírt és magnóra vett szavain keresztül a lelki tanítás gazdag örökségét hagyta hátra.


Magyarországon megjelent könyvei:

Abszurd egypercesek
A csend szava - Egy perc bölcsesség (Török Ferenc fordítása)
Ébredj tudatára!
Forrás fakad
Kapcsolat... lelkigyakorlatos elképzelések
A madár dala
Szárnyalás
A szeretet útja
A szív ébredése (Török Ferenc fordítása)
Test és lélek imája


.


Gabriel Garcia Marquez (1928 - )


Gabriel García Márquez - aki a Száz év magány és az irodalmi Nobel-díj elôtt újságírással kereste a kenyerét - a latin-amerikai újságírás helyzete fölötti aggodalmában 1995 márciusában létrehozott egy "falak nélküli iskolát" - ahogy ô nevezi -, vagyis az Új Latin-amerikai Újságírásért Alapítványt.

Marquezt tartják Dél-Amerika legnagyobb írójának. Hazájában, Kolumbiában ő az első, aki Nobel-díjat kapott, melyet 1982-ben vehetett át a Száz év magány című regényéért.

Amióta 1982-ben megkapta a Nobel-díjat, Gabo a Száz év magány szerzőjéből híres emberré és befolyásos politikai személyiséggé lett. Latin-Amerikában politikai tekintélyének még az államelnökök sem érhetnek a nyomába. Hírneve a futballcsillagokéval vetekszik. Az emberek megállítják az utcán, és autogramot kérnek tőle, még azok is, akik nem olvasták könyveit.

Magyarországon megjelent könyvei (pl.):

Száz év magány
Véred nyoma a havon
A világ legszebb vizihullája
Egy hajótörött története
Egy előre bejelentett gyilkosság története
Egy emberrablás története


.


Müller Péter


Író, a Madách Színház dramaturgja közel ötven éve. Neve fogalom, műveinek gondolatisága a léleknek gyógyír. Tudása ős tudás, amit érthetôen, a ma emberének szólóan tud megfogalmazni.

A színház végigkíséri Müller Péter életét abban az értelemben, amit a görög theatron szó jelent. Beavatási szent helyet, ahol az isteni világ bemutatása történik. Darabjai, még legharsányabb komédiái is ezzel a célzattal születtek. Színpadi szerzôként nagy adománynak tartja, hogy az elmúlt évtizedek alatt, közel hatszáz szerepet írhatott, ami az emberismeretéhez hallatlan nagy segítsége adott. Ennek nagy eredménye a Jóskönyv, amit nem volt könnyű megírnia. Úgy kellett belehelyezkednie az ôsi, taoista szemléletbe, hogy közben ne felejtse, a mai kornak kell jól használható könyvet írnia. És a ma embere zaklatott és egoista, nehezen tudja megérteni, hogy attól lesz boldog, ha sorsát éli s nem önzô kis életét.

Titkos tanítások címmel jelent meg legújabb könyve, ami nem tiltott dolgokról szól, hanem azokról a mély érzésekrôl és gondolatokról, melyeket nem lehet kimondani. Müller Péternek, úgy tűnik, elég jól sikerült megfogalmaznia a kimondhatatlant, mert könyve az eladott példányszám alapján vezeti az eladási sikerlistát. Ez munkájának minôsítô elismerése, de a siker szót nem szereti. Ez csak azt jelenti számára, hogy sok emberrel sikerül találkoznia, olyanokkal, akik rezonálnak arra, amit ô gondol és érez. A legnagyobb elismerés számára az, amikor olvasóitól sokszor kapja azt a mondatot: ez már nekem is eszembe jutott, csak nem tudtam megfogalmazni. Az írónak az a feladata, hogy kimondja azt, ami másnak is eszébe jutott, és elmondani azt, ami életünknek értelmet és magasabb célt ad. Nagy gyönyörűségnek tartja, ha dedikáláskor olyan könyveket hoznak, ami összevissza van firkálva. Ez azt jelenti, működnek a könyvek, elgondolkoztatnak és továbbgondolhatók. Örömére nemcsak a Jóskönyvnél van ez így.

Ezek a találkozások fontos visszajelzések számára, mivel az írás magányos műfaj, sajátos lélektannal. Amikor dolgozik, képzeletbeli olvasóihoz ír, és ilyenkor derül ki, hogy akiket elképzelt, tényleg léteznek, és olyanok, amilyennek gondolta ôket. Ez azt jelenti, ugyanolyan emberek olvassák könyvét vagy ülnek a nézôtéren, mint amilyen ô, és ha a saját mélyebb emberi valóságát megszólítja, akkor hozzájuk is szól. Színpadi szerzô csak az lehetett a múltban is, aki ezzel a megszólító erôvel rendelkezett. Ez a színház művészeinek különös képessége kell hogy legyen. Ugyanez a mágia működik a könyveiben is. Egy tôrôl ered mindkettô.

Munka közben szellemi tanítómestere inspirálja, aki a magasabb erôkre hangolja, ahol meg lehet hallani a tisztább és maradandóbb igazságot is. Minden olyan műnek, amely képes az emberi lelket megszólítani, van egy olyan hatása, amin nehezen fog az idô. Éppen azért, mert az emberi lélekben van valami örök. Az életnek a titka is ez. Csak a felszínen vagyunk különbözôk, minél mélyebbre haladunk, egyre közelebb kerülünk az örök emberhez, "szívünk közös ütemre ver" - mondja. Ott történnek az igazi találkozások, ezen a ponton lehet összekapcsolódni. A "hogyan", az már mesterségbeli tudáson múlik. Hogy milyen mester Müller Péter, arról közel sem teljes életműve önmagáért beszél. Az évtizedekig műsoron lévô színdarabjai, amelyeket a világ legkülönbözôbb színpadain is nagy sikerrel játszanak - közte van a Mária evangéliuma (Tolcsvay László operája, Müller Péter Sziámi verseivel), a színháztörténet elsô olyan színpadi műve, amelyben Szűz Mária nem epizódszereplôként, hanem hôs anya alakjában jelenik meg - vagy százezres példányszámban vásárolt könyvei, amelyek oly sokaknak adnak segítséget, a Hamvas Béla szerint "jólét szenvedélytől uralt" világunkban. Ez a kor nem más, mint egy kollektív tébolyda, és nemcsak azért, mert félünk a jövôtôl. Nagyon sok emberben ott van a bensô érzés, nem lehet az élet ennyire értelmetlen és pocsék, mint amit élünk. A bennünk lévô ember tiltakozik az ellen, ami van. Keresi azt, ami értékes és az életének értelmet ad. Müller Péter számára megadatott a kimondásnak az adománya. Jó, hogy így van. S az is, ahogyan keresi a módját, hogyan lehet sötét korunkban lámpást gyújtani, és békéssé tenni a zaklatott szívünket.
(Moldován Katalin )


Magyarországon megjelent könyvei (pl.):

Madárember
Részeg Józanok - Világcirkusz
Lomb és gyökér
Kígyó és kereszt
Mesterek - Beszélgetések a világról és a túlvilágról
Jóskönyv - Ji-king mindennapi használatra
Szárnyalás

További ajánlók, információk az iróról:
http://mullerpeter.lap.hu

További megjelent könyvei:
Fokuszonline

Szeretet meditáció:
részlet a meditációból.főoldalra

vissza a kedvenc idézetekhez
idézetekhez

vissza a könyvajánlóhoz
könyvajánlóhozcopyright
Utoljára frissítve: 2006.12.15.
Vissza a főoldalra
főoldalra

vissza a kedvenc idézetekhez
idézetekhez

vissza a könyvajánlóhoz
könyvajánlóhoz
ures


de mello
ures
garcia marquez
ures
Müller Péter
ures